Dette er et arkiv (arkivdato: 08.05.2009). Arkivet kan navigeres i som normalt med unntak av søk.

Gå til www.itu.no for å finne det aktive nettstedet og for å søke i arkivet.

Aktuelt
Avsluttende, nasjonal samling i Lærende nettverk (Fredag 3.4)

Nettverksledere, lærere og skoleledere, nasjonal koordinator (ITU) og representanter for fylkesmenn og utdanningsmyndigheter møttes til dagssamling 1. april på Gardermoen for å oppsummere fem år med Lærende nettverk, det største enkeltprosjektet i Program for digital kompetanse. Siden oppstart i 2004 har over 600 skoler deltatt i over 50 nettverk med ulike innfallsvinkler til skoleutvikling med IKT.

mer Mer om Avsluttende, nasjonal samling i Lærende nettverk

Arkiv Til arkivet
ITUs nyhetsliste og -brev Til ITUs nyhetsliste og brev

Vilkår og muligheter for mobil læring (Torsdag 12.3)

Den svenske KK-stiftelsens blogg "Fremtidens lärande" skriver om mobil læring og presenterer flere aktuelle rapporter om temaet.

mer Mer om Vilkår og muligheter for mobil læring
Tidsskriftet Digital kompetanse - Nordic Journal of Digital Literacy
Tidsskriftet Digital kompetanse er det ledende tidsskriftet i Norden innen kunnskap om digitale medier i læring og utdanning, og tilbyr et faglig forum for å sette sammenhenger mellom IKT, skole og utdanning på dagsorden.
mer Mer om Tidsskriftet Digital kompetanse - Nordic Journal of Digital Literacy
Begrepet digital kompetanse
I perioden 2004–2008 vil begrepet "Digital kompetanse" fungere som overbygning for ITUs aktiviteter.
mer Mer om Begrepet digital kompetanse
Årsrapport 2007 ITU
ITUs prosjekter og oppgaver i 2007 presenteres i årsrapporten. Oppsummeringen av 2007 viser hvordan ITU arbeider med kartlegging av digital kompetanse, formidling av forskningsresultater og påvirking i politiske beslutningsprosesser.
mer Mer om Årsrapport 2007 ITU


Aktivitetskalender
1. april: Nasjonal avslutning i Lærende nettverk, Gardermoen [G. Ottestad, J.H. Skaug] >>

24.-25. mars: Digitale utfordringer, konferanse om Norgesuniversitetets IKT-monitor, Oslo [M. Søby, V. Kløvstad] >>

24. mars: Erfaringskonferanse - Det beste av Lærende nettverk, Stokmarknes [G. Ottestad] >>

23. mars: Fagdag - IKT i pedagogisk praksis, Lærende nettverksamling, [J.H. Skaug] >>

19. mars: eNorge-forum, FAD. Oslo [M. Søby] >>

ITU Mentor

ITU Mentor er en fri, nettbasert ressurs for refleksjon og skoleutvikling, som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse.

mer Mer om ITU Mentor
ITUs inspirasjonseminar for skoleledere

Høsten 2008 arrangerte ITU, i samarbeid fylkeskommunene, inspirasjonsseminar for skoleledere landet rundt. Inspirasjonsseminarene skal øke bevisstheten om hva det betyr å være skoleleder i en digital skolehverdag, og inspirere til økt innsats for utvikling av elevers og læreres digitale kompetanse.

mer Mer om ITUs inspirasjonseminar for skoleledere
Dokumentasjon fra konferansen sosial web og læring

Referat, filmer, pdf-er og lenker til annen dekning av konferansen.

mer Mer om Dokumentasjon fra konferansen sosial web og læring
IKT-ABC

IKT-ABC er et veiledningsprogram i strategisk skoleledelse med IKT. Målet med IKT-ABC er å veilede skoleledere gjennom en prosess for å lage en godt forankret IKT-strategiplan for sin skole.

mer Mer om IKT-ABC
STEPS project, the study of the impact of technology in primary schools

The STEPS project (Study of the impact of technology on primary schools) runs and is a response to a call for tender issued by the European Commission Executive Agency. This project will provide a comparative analysis report detailing the main strategies for the integration of ICT in primary schools in the EU27, Norway, Liechtenstein, and Iceland, their impact and future development perspectives.

mer Mer om STEPS project, the study of the impact of technology in primary schools
 
Universitetet i Oslo

ituarkiv.noituarkiv.noituarkiv.no