Dette er et arkiv (arkivdato: 08.05.2009). Arkivet kan navigeres i som normalt med unntak av søk.

Gå til www.itu.no for å finne det aktive nettstedet og for å søke i arkivet.

hjem  
Lenke: http://www.elogg.no

eLogg

Det norske prosjektet Dramaturgi i distribuert læring, i ITUs program for Digitale læringsarenaer har tatt utgangspunkt i at personlige publiseringsformer er et ypperlig verktøy for å stimulere til lesing, skriving og kritisk refleksjon. Prosjektet har utviklet et eget publiseringssystem, kalt eLogg der elementer fra blogging kombineres med samskrivingsverktøy og muligheter for lærerstyrt strukturering. De individuelle aspektene fra bloggene blir ivaretatt ved at elevene blant annet kan personliggjøre grensesnittet, og også har lett tilgang til å publisere tekster.

eLogg tilbyr elevene et læringsmiljø basert på personlig publisering med utstrakte muligheter for individuell tilpasning av brukergrensesnittet. Dette er særlig interessant i læringssammenheng fordi personlig publisering gir de lærende en rolle som selvstendige produsenter av informasjon. eLogg representerer dermed et virtuelt læringsmiljø som følger et pedagogisk grunnsyn knyttet til elevenes produksjon som den mest sentrale læringsaktiviteten.

Mulighet for samskriving og kommentering er sentrale funksjoner i eLogg. I eLogg skriver elever og lærere tekster individuelt eller i samarbeid med andre. De som ønsker det, kan åpne forinnspill og kommentarer til egne tekster. Tekstene kan samles i prosjekter eller elevens presentasjonsmappe.

Samtlige tekster og prosjekter i eLogg er beskyttet og er kun tilgjengelige for elevene og lærerne innenfor en avgrenset gruppe. Innenfor gruppen kan elevene selv velge hvilke tekster som skal være synlige for kun seg selv, læreren eller medelevene. Alle medlemmene innenfor samme gruppe får også via en bloggroll oversikt over de siste publiserte tekstene. På denne måten blir tekstene lett synlige og gruppens medlemmer kan raskt lese en publisert tekst og eventuelt komme med innspill eller kommentarer.

eLogg skaper pedagogiske merverdier gjennom innsyn i det innholdet som andre publiserer, noe som innebærer et potensiale knyttet til kollektive læreprosesser og dokumentasjonsformer.

eLogg inneholder arkiv for mediefiler slik at elevene og lærerne kan knytte bilder, lyd, video, animasjoner eller andre filer til tekstene som skrives.


Utskriftversjon


Handler om:

Les mer om Tema: Blogg Tema: Blogg
Les mer om Instant Messaging Instant Messaging
Les mer om 3.3: Mappeinnhold og variasjon 3.3: Mappeinnhold og variasjon

Kontakt ITU | Om ITU   Universitetet i Oslo