Dette er et arkiv (arkivdato: 08.05.2009). Arkivet kan navigeres i som normalt med unntak av søk.

Gå til www.itu.no for å finne det aktive nettstedet og for å søke i arkivet.

hjem  
Tittel: Seksjonsleder

Telefon: 22 84 05 91

Telefon mobil: 920 31 459

Epost: morten.soby@itu.uio.no

Hjemmeside: http://folk.uio.no/mortenso

Morten Søby

Morten Søby er daglig leder av ITU.
Utdannet cand.polit. fra UiO. Han er redaktør for tidsskriftet Digital Kompetanse (Universitetsforlaget). Representant i e-Norge forum som gir råd i regjeringens IT-politikk. Kan alltid høres på Oslo Lufthavn Gardermoen gjennom en lyd-dusj - et hypertekstuelt manifest om interaksjon mellom menneske og maskin ("Cyber Researcher"). Medlem av eLiteracy International Commitee (2005- ). Lærer ved mastestudie online learning environments ved Italian University Line di Firenze.

Med i World Summit Award Norway styre og jury (2004-2005). Norsk representant i Working Group on ICT in Education and Training; Implementation of "Education and Training 2010" - Future Objectives Expert Group set up by the European Commission) (2002-2004). Medlem av EUROPRIX General Jury 2002 (Europe's best in Multimedia). Har vært medlem av Nordisk Ministerråds IT policy gruppe. Leder for 6th International Conference on Cyberspace (97). Stipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO. (92-96). Har publisert en rekke artikler, rapporter om IKT og læring og om kulturens digitale felt. Arbeidet med e-læring i NKS Fjernundervisning (87-91), og levd deltid som cyborg på nettet. Var som redaktør i PROFIL opptatt av den postmoderne tilstand.

Arbeidsområder:

- Faglig og administrativ ledelse av ITUs virksomhet ved UiO

- Personalledelse ved enheten

- Budsjettansvarlig

- Utredninger innen fagfeltet utdanning og IKT

- Utvikle et nasjonalt tverrfaglig nettverk innen IKT og utdanning

- Ansvarlig for samarbeid med departementet, deltagelse i nasjonal og internasjonale policyorganer

- Ansvar for å følge med i den internasjonale kompetanseutvikling på feltet – utvikle et internasjonalt program

- Koordinere og lede det nasjonale FoU-arbeidet (prosjekter og oppdrag) innen IKT og utdanning

- Forskning innen interaktive digitale medier og læring (Læringlab)

- Initiere nye forskningsprosjekter

- Ansvarlig for samarbeid med departementet, deltagelse i nasjonal og internasjonale policyorganer

- Ansvar for å følge med i den internasjonale kompetanseutvikling på feltet – utvikle et internasjonalt program

- Utstrakt foredragsvirksomhet

Besøksadresse:

Forskningsparken II, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

rom 350

Utskriftversjon


Ansatt av:

Les mer om ITU ITU

Faglig leder for:

Les mer om Lærende nettverk Lærende nettverk

Prosjektleder for:

Les mer om Digital skole hver dag Digital skole hver dag
Les mer om New Millennium Learners New Millennium Learners
Les mer om Morgendagens læring og lærende Morgendagens læring og lærende
Les mer om STEPS project, the study of the impact of technology in primary schools STEPS project, the study of the impact of technology in primary schools

Medlem av:

Les mer om EU Working Group on Future Objectives: Information and Communication Technologies (The Lisbon Strategy) EU Working Group on Future Objectives: Information and Communication Technologies (The Lisbon Strategy)

Kontaktperson for:

Les mer om Forskningsleder-/førsteamanuensisstilling ledig Forskningsleder-/førsteamanuensisstilling ledig

Foredrag:

Les mer om Status quo - ITU-prosjekter Status quo - ITU-prosjekter
Les mer om The Learner (and Teacher) of the Future The Learner (and Teacher) of the Future
Les mer om Digital kompetanse Digital kompetanse

Har skrevet:

Les mer om Bedre matematikkresultater med IKT Bedre matematikkresultater med IKT
Les mer om Amputert kultur for læring Amputert kultur for læring
Les mer om Leder Digital kompetanse vol. 1 Leder Digital kompetanse vol. 1
Les mer om Leder Digital kompetanse vol. 2 Leder Digital kompetanse vol. 2
Les mer om Leder Digital kompetanse vol. 3 Leder Digital kompetanse vol. 3
Les mer om Leder Digital kompetanse vol. 4 Leder Digital kompetanse vol. 4
Les mer om Eit informasjonssamfunn for alle - ny stortingsmelding Eit informasjonssamfunn for alle - ny stortingsmelding
Les mer om Leder Digital kompetanse vol. 1/2007 Leder Digital kompetanse vol. 1/2007

Forfatter av:

Les mer om Workshop: Interaktivitet, teknologi og læring (10, 2000) Workshop: Interaktivitet, teknologi og læring (10, 2000)
Les mer om Digital kompetanse: Fra 4. basisferdighet til digital dannelse (juni 2003) Digital kompetanse: Fra 4. basisferdighet til digital dannelse (juni 2003)
Les mer om ITU Monitor 2005 – På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen (Desember 2005) ITU Monitor 2005 – På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen (Desember 2005)

Redaktør for:

Les mer om Om tidsskriftet Digital kompetanse Om tidsskriftet Digital kompetanse

Redaksjonsmedlem:

Les mer om Tidsskriftet Digital kompetanse - Nordic Journal of Digital Literacy Tidsskriftet Digital kompetanse - Nordic Journal of Digital Literacy

Kontakt ITU | Om ITU   Universitetet i Oslo