Dette er et arkiv (arkivdato: 08.05.2009). Arkivet kan navigeres i som normalt med unntak av søk.

Gå til www.itu.no for å finne det aktive nettstedet og for å søke i arkivet.

hjem  
Startdato: 2003

Sluttdato: 2005

Hjemmeside: http://pingvin.hib.no:8080/ddl/

Status: Pågående

Prosjektleder: Morten Fahlvik

Dramaturgi i distribuert læring

I prosjektet ønsker man spesielt å jobbe med ideene knyttet til begrepet “læringsdramaturgi”, et begrep som åpner for et kommunikasjonsperspektiv som inkluderer både “produsent”- og ”konsument”-rollene, samtidig som det forteller om intensjoner bak ulike kommunikasjonshandlinger.

Forprosjektet skisserer tre samhandlingsformer som hver ivaretar ulike kommunikasjonsaspekter:

- studentens logg (realisert som blogg), som viser til det som “har vært”

- lærerens navigator (realisert som blogg), som viser til det som “kommer”

- deres felles arena (realisert som wiki), som viser til det som “er”

Løsningene som utvikles skal være fleksible både med hensyn til funksjonalitet og design. Løsningene skal prøves ut i konkrete prosjekt i skolen.

Fokus rettes mot å støtte elevenes læringsprosesser ved hjelp av datamediene, men enkeltmedier skal ikke være en forutsetning for at disse prosessene skal fungere. Gitt en virkelighet der tilgang til ulike former for IKT er ujevnt fordelt er det essensielt at et pedagogisk opplegg utformes på en måte som også er fleksibelt i forhold til de ressurser som finnes ved den enkelte skole, i det enkelte klasserom og i den enkelte elevs privatsfære.

Delprosjekt 1: Grunnskolen – Bergen Kommune (BK)
Forsøkene knyttes til ulike klassetrinn ved tre skoler. Grunnideen for en læringsarena for grunnskolen er basert på tanken om at den enkelte elev skal kunne vise sitt arbeid/klasse/skolehverdag via nettet. Publiseringen av informasjon til ulike publikum som; eleven privat, klasse/gruppe, foreldre, skolen/lærer og Internett, vil defineres enkelt i systemet.

Delprosjekt 2: Videregående skole – Hordaland fylkeskommune (Hfk)
Hordaland Fylke har gjort et sentralt valg av LMS for alle sine 50 videregående skoler. Den tekniske plattformen er dermed allerede lagt, og fokus går på å finne pedagogisk metodikk som mest mulig effektivt utnytter mulighetene som ligger i systemet.Utskriftversjon


Del av:

Les mer om Program for digitale læringsarenaer - DLA Program for digitale læringsarenaer - DLA

Dokumentasjon:

Les mer om Prøv moblogging under ITU-konferansen Prøv moblogging under ITU-konferansen

Handler om:

Les mer om Tema: Blogg Tema: Blogg
Les mer om "Dramaturgi i distribuert læring" - personlig publisering og mediekompetanse
Les mer om Instant Messaging Instant Messaging

Kontakt ITU | Om ITU   Universitetet i Oslo