Dette er et arkiv (arkivdato: 08.05.2009). Arkivet kan navigeres i som normalt med unntak av søk.

Gå til www.itu.no for å finne det aktive nettstedet og for å søke i arkivet.

hjem  
Startdato: 2003

Sluttdato: 2005

Status: Pågående

Epost: gunnar.liestol@media.uio.no

Prosjektleder: Gunnar Liestøl

Genreutvikling i digitale læringsarenaer

Prosjektet har som formål å utvikle multimediale og multilineære læringsobjekter for bruk i læring generelt og prosjektarbeid spesielt, på alle nivåer i utdanningen, fra grunnskole til universitets- og høgskolenivå.

Læringsobjektene, eller introduksjonene (”Introene”), er korte audio-visuelle noder som både presenterer et emne/tema og introduserer kvalitetssikrede digitale ressurser, det kan være nye introduksjoner, web-sider, chatfora, diskusjonsgrupper, spill osv. Prosjektet har en bottom-up forskningsstrategi: hensikten er å bevege seg fra eksperimentell prototype til etablert genre. Foruten selve utviklingsarbeidet (produksjone av introduksjoner og revidering av design og funksjonalitet), utvikles det også en metode (og teori) for denne type (humanistisk informert) genredesign.

Prosjektet har også startet samarbeidet med utdanningsinstitusjonen Tamagawa Gauken i Japan, som utdanner elever/studenter fra førskole til og med universitetsnivå. Formålet er at elevene på ulike nivåer skal prøve ut introduksjoner som er oversatt til engelsk og tilpasset deres opplegg for prosjektarbeid. De samme introduksjonene vil være tilgjengelig for norske og amerikanske/engelske elever. Parallelt med dette utviklingsarbeidet arbeides det med å formalisere en metodisk strategi for genredesign.Utskriftversjon


Del av:

Les mer om Program for digitale læringsarenaer - DLA Program for digitale læringsarenaer - DLA

Kontakt ITU | Om ITU   Universitetet i Oslo