Dette er et arkiv (arkivdato: 08.05.2009). Arkivet kan navigeres i som normalt med unntak av søk.

Gå til www.itu.no for å finne det aktive nettstedet og for å søke i arkivet.

hjem

Grenseflater

-en utstilling som utforsker hvordan teknologi åpner nye arenaer for læring

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo
12. oktober – 16. november

I forbindelse med ITUs tiårsjubileum presenterer vi utstillingen Grenseflater i Galleri Sverdrup. Utstillingen består av eksempler på noen av ITUs utviklingsprosjekter, samt installasjonen Tapet.

Tapet er en interaktiv kunstinstallasjon hvor landskapstapet, kunstgress, vekslende lyd av skog og stillhet, en mediert performance og programmert logikk skaper potensiale for multimodale, hybride opplevelser av tilstedeværelse. I Tapet er brukernes posisjon og bevegelse input i et spatsielt, audiovisuelt grensesnitt. Installasjonen er utviklet som del av en produksjonsbasert, kollaborativt og prosessorientert utforsking av skjæringspunkter mellom digital medier, elektronisk kunst, koreografi og informatikk, som en del av MULTIMO-prosjektet ved InterMedia, og videreutviklet i samarbeid med ITU til utstillingen. Det er Idunn Sem (design) og Martin Havnør (teknisk design og implementering) og Inger-Reidun Olsen (koreografi og dans), som står bak installasjonen.

Utstillingen åpnet under ITU-konferansen 2007, fredag 12. oktober kl. 12.30 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket).

Utstillingen varer frem til 16. november.


Utskriftversjon


Se også:

Åpning av utstillingen Grenseflater i Galleri Sverdrup 

Kontakt ITU | Om ITU   Universitetet i Oslo